Regulamin

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 Sklep internetowy działający pod adresem www.warsztatceramiki.pl prowadzony jest przez firmę:
PRACOWNIA WZORNICTWA z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Przesmyk 2, email: sklep@warsztatceramiki.pl
tel. 507 063 330, NIP: 813-169-58-28.

 

PRACOWNIA WZORNICTWA
Wojciech Klęsk
ul. Przesmyk 2, 35-065 Rzeszów
NIP: 813-169-58-28

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę PRACOWNIA WZORNICTWA, polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.warsztatceramiki.pl 
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupów produktów w sklepie internetowym klient zawiera umowę sprzedaży z firmą PRACOWNIA WZORNICTWA.
3. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.warsztatceramiki.pl są przetwarzane przez PRACOWNIĘ WZORNICTWA z siedzibą w Rzeszowie. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez ww. sklep.
4. Nasza ceramika jest wykonywana ręcznie i każdy przedmiot jest inny. Zdjęcia produktów gotowych to ilustracje przedmiotu już wykonanego i przygotowanego do wysyłki. Zdjęcia produktów dostępnych na zamówienie to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od wykonanego przedmiotu, dlatego wolimy omówić każde zamówienie przed rozpoczęciem pracy. Nie zmienia to jednak ich właściwości związanych z rodzajem materiału, sposobem montażu.
5. Klienci sklepu internetowego mogą wybrać następujące formy płatności za zamówione przez nich produkty: przelew bankowy na podstawie zamówienia na konto firmy PRACOWNIA WZORNICTWA, przelew natychmiastowy realizowany przez Płatności Shopera, przedpłatę, płatność za pobraniem oraz płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto firmy PRACOWNIA WZORNICTWA lub powiadomienia e-mailem o przyjęciu zamówienia do realizacji.
7. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto firmy PRACOWNIA WZORNICTWA w ciągu 7 dni od daty jego złożenia lub powiadomienia e-mailem o odstąpieniu od realizacji  zamówienia. Może to nastąpić z przyczyn technicznych lub innych uwarunkowań.
8. Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu u producenta w chwili wpływu środków na konto firmy PRACOWNIA WZORNICTWA. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem informujemy klienta o stanie zamówienia.
9. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich.
10. Podawane są ceny nie zawierające podatku VAT. Firma PRACOWNIA WZORNICTWA nie jest płatnikiem VAT. Cena podana przy każdym produkcie oraz zestawie jest ceną brutto i jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
11. Firma PRACOWNIA WZORNICTWA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów i wycofywania produktów do/z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
12. Klient otrzymuje fakturę przy każdym zamówieniu. Dane do faktury podaje klient wypełniając odpowiedni  formularz umieszczony na stronie zamówienia. Faktura dołączona zostaje do przesyłki zawierającej zamówiony towar bądź wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
13. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost lub poprzez odbiór osobisty zgodnie z uzgodnieniem. Skorzystanie z usługi Paczkomatu 24/7 jest związane z przekazaniem danych (imię i nazwisko, adres email, telefon komórkowy, kod pocztowy) do firmy InPost (regulamin świadczenia usług Paczkomaty 24/7). 
14. Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
15. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
16. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienie może się wydłużyć, o czym klient jest informowany po złożeniu zamówienia.
17. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
18. Koszt przesyłki podany jest klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.
19. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość wysłania towaru inną drogą bądź za granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
20. Pomimo dołożenia wszelkich starań sklep internetowy nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
21. Prawo odstąpienia od umowy reguluje "ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Klient może odstąpić od umowy rezygnując ze złożonego zamówienia przesyłając taką informację listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@warsztatceramiki.pl W przypadku wysłania informacji poprzez e-mail, za czas dostarczenia wiadomości uważa się czas jej otrzymania przez firmę PRACOWNIA WZORNICTWA, co jest potwierdzane wiadomością zwrotną wysyłaną na konto e-mail klienta. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegają zwrotowi. Jeśli zamówione produkty zostały już wysłane, klient może odmówić odbioru przesyłki. W przypadku odmowy odbioru przyjęcia wysłanych produktów zwrot dokonanej wpłaty będzie pomniejszany o koszty transportu faktycznie poniesione przez firmę PRACOWNIA WZORNICTWA. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie do 10 dni liczonych od daty dostarczenia produktu, (zgodnie z Art.7 punktem pierwszym ustawy z dnia  2 marca 2000 r), poprzez zwrot produktu na adres firmy w stanie niezmienionym – produkt musi być odesłany w identycznej postaci jak został dostarczony i nie może nosić znamion jakiegokolwiek używania. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w takim przypadku konsument.
22. Reklamacji nie podlegają delikatne różnice w strukturze lub kolorze zamawianego produktu, ze względu na niepowtarzalny charakter każdego towaru wykonanego ręcznie.
23. W przypadku stwierdzenia wad produktu, klient ma prawo zgłoszenia firmie PRACOWNIA WZORNICTWA reklamacji produktu drogą elektroniczną na adres sklepu sklep@warsztatceramiki.pl po czym klient otrzyma informację zwrotną z poszczególnymi krokami przeprowadzenia reklamacji gwarancyjnej.
24. Firma PRACOWNIA WZORNICTWA nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie.
25. Indywidualne ustawienia komputera bądź monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (m.in. kolorach, formacie komputera bądź monitora) nie mogą być podstawą reklamacji.
26. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą PRACOWNIA WZORNICTWA w celu wyjaśnienia sprawy.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
28. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
29. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl